วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

Welcome to my site


ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้นะครับ ขอบคุณครับ นาฬิกาน่ารักเรื่อง นักวิทยาศาสตร์ของโลก

เว็บการศึกษาออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน 
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/2557
นักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 ห้อง 4
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด